Home > JAARVERSLAG > Help, de dokter verzuipt!
Jaarverslag 2018 De Rubenshoek
JAARVERSLAG

Help, de dokter verzuipt!

Huisartsen in Gezondheidscentrum De Rubenshoek kunnen het niet meer alleen. Vier van de vijf bewoners die hun spreekkamers binnenkomen hebben stressklachten waar de dokters geen adequate oplossingen voor hebben. 

Daarom zoekt De Rubenshoek de samenwerking met andere betrokken partijen in de wijk: welzijn, specialisten in het ziekenhuis, de ggz en zelfs met de gemeente. Maar wat hebben de gemeente Den Haag en De Rubenshoek elkaar te bieden?

Om te beginnen: de schuldenproblematiek in Den Haag is groot. Bijna één op de vijf inwoners heeft hoge schulden of loopt risico daarop. In de Schilderswijk waar De Rubenshoek zetelt is stress ten gevolge van financiële problematiek zelfs het belangrijkste gezondheidsprobleem. Bijna 70 procent van de bewoners loopt hiermee rond. Vaak resulteren hun klachten in een bezoek aan de dokter.

 

57 jaar in de Schilderswijk

Wethouder Sociale zaken, armoedebestrijding en maatschappelijke opvang Bert van Alphen weet er alles van. Zelf woont hij al 57 jaar in de Schilderswijk en hij is voormalig voorzitter van het bestuur van De Rubenshoek. ‘Veel mensen hebben gewoon te weinig geld om van rond te komen terwijl de lasten alsmaar stijgen. Een deel koopt dan spullen op afbetaling of betaalt zijn rekeningen niet meer zonder de consequenties te overzien. Vervolgens worden ze achterna gezeten door hardnekkige schuldeisers die hen boete op boete sturen. Zelfs mensen met hogere inkomens zijn tijdens de achterliggende crisis in de schulden gekomen.’

 

Helpdesk Geldzaken

Om oplossingen te vinden voor deze financiële problematiek werkt de gemeente Den Haag samen met private en publieke en partijen in Schuldenlab070. Een van de projecten is Helpdesk Geldzaken, een laagdrempelige voorziening in de wijken op locaties waar veel mensen komen. Bewoners kunnen hier gratis terecht met allerlei vragen over geld, inzicht in inkomsten en uitgaven en advies. Ook De Rubenshoek heeft zo’n Helpdesk Geldzaken. ‘Als mensen eenmaal contact hebben en vertrouwd zijn met deze helpdesk, zullen ze waarschijnlijk eerder geneigd zijn daar ook iets te vertellen over hun eventuele schulden waar ze anders niet mee naar buiten durven te komen’, zegt Van Alphen.

 

Door stress verkeerde beslissingen

In dat geval kan Helpdesk Geldzaken bewoners dan meteen doorverwijzen naar de dienst Schuldhulpverlening van de gemeente. Hier krijgen ze binnen twee weken een afspraak en worden ze meteen persoonlijk en op maat geholpen en aangesproken. Van Alphen: ‘Mensen waarderen dat enorm. Het feit dat ze er niet meer alleen voor staan en hun stress afneemt, vind ik zelf het beste resultaat. Want als je onder stress staat, ben je niet in staat afgewogen keuzes te maken en neem je vaak hele verkeerde beslissingen.’

 

Brede inventarisatie

In De Rubenshoek kunnen bewoners zelf aankloppen bij de Helpdesk Geldzaken. Maar steeds vaker komen ze binnen via een verwijzing van de huisarts of een andere zorgverlener die hen eerst naar maatschappelijk werker Laila Moufid doorverwijst voor een brede inventarisatie van problemen op diverse levensgebieden. Daarna stuurt zij hen door naar de juiste hulpverlener. Voor financiën is dat Helpdesk Geldzaken. Directeur Fred van der Loo: ‘Haal je hun onderliggende problemen niet naar boven, dan zullen ze steeds weer met hun stressklachten bij de huisarts terug blijven komen terwijl die daar geen goede oplossing voor heeft.’

 

Gezondheid breder definiëren

Van der Loo ziet dat veel mensen de weg naar de juiste hulpverlener niet meer weten te vinden, dus komen ze bij de huisarts met hun probleem in de vorm van lichamelijke klachten. Naar iemand die ze vertrouwen. Een huisarts kan niet wegkijken als hij dat signaleert. Hij zal gezondheid breder moeten gaan definiëren dan alleen verstoorde lichaamsfuncties. Maar dan moet hij wel kunnen doorverwijzen naar iemand zoals Laila die een brede inventarisatie uitvoert en vervolgens het bestaande netwerk van zorg- en hulpverleners inzet om de gewenste ondersteuning te bieden. Hierdoor kunnen mensen weer aan een nieuw perspectief in hun leven werken.

 

Gezondheidszorg anders inrichten

Van Alphen: ‘Het is belangrijk dat samenwerkingspartners elkaar duidelijk aangeven wat ze met hun professionele instelling kunnen betekenen bij bepaalde problemen zodat de anderen daarop kunnen rekenen en inspelen. Voor de gemeente is dan ook duidelijk wat voor rol ze daarin kan spelen. Als we de problemen nu goed aanpakken, kunnen we de gezondheidszorg op een andere manier gaan inrichten en kunnen we voorkomen dat mensen met veel klachten blijven zitten. Dat is voor de betrokken mensen natuurlijk een enorme vooruitgang en daarnaast scheelt het ook nog eens veel zorgkosten.’

 

Generatie op generatie

Van der Loo: ‘In de Schilderswijk zien we nu dat mensen generatie op generatie in dezelfde situatie zitten waar ze niet meer uitkomen. Als we dat samen weten te doorbreken en bewoners een nieuw perspectief geven, hebben we over twintig jaar veel gewonnen.’

 

Jaarverslag

Om de grootste gezondheidsproblemen in de wijk effectief te kunnen aanpakken, zet Gezondheidscentrum De Rubenshoek in op samenwerking met andere partijen in de wijk. Dit gegeven nam ze als uitgangspunt  voor het jaarverslag 2018. Inclusief interviews met betrokken zorgverleners, hulpverleners en bewoners.

Lees meer over de ins en outs van deze samenwerking op www.rubenshoek.nl (onderaan homepagina).

 

Opdrachtgever: Gezondheidscentrum De Rubenshoek, Den Haag

Opdrachten:

Interviews, teksten, eindredactie en productie jaarverslag 2016, 2017, 2018

Schrijven filmscript en productie informatiefilm. Doel: bewoners verleiden hun financiële problemen aan de dokter te vertellen zodat ze na een verwijzing goed geholpen kunnen worden door een maatschappelijk werker (in de maak).

Grafisch ontwerp jaarverslag 2018: Fridy Visser

Filmmaker: Alex Ivanov