Home > JAARVERSLAG > Financiële druk op mensen is enorm
gezondheidsprobleemjaarverslag 2017 De Rubenshoek
JAARVERSLAG

Financiële druk op mensen is enorm

Stress is het grootste gezondheidsprobleem in de Haagsche Schilderswijk. Door deze stress komen bewoners niet toe aan goede voeding en voldoende lichaamsbeweging en dus aan een gezondere levensstijl.

 

Gevolg: hun gezondheidsklachten verergeren.

Gezondheidscentrum De Rubenshoek wil deze klachten beter aanpakken in de Schilderswijk. Daarom verbreedt het zich tot Centrum van de wijk. Hiermee wil De Rubenshoek de samenwerking met andere zorgverleners in de wijk en hulpverleners in het sociaal domein sterker vormgeven.

 

Leefstijladviezen werken niet

Aanleiding voor deze verandering is het project Gezondheidsdialoog in de wijk. Hiermee wilden organisaties in zorg en welzijn een beeld krijgen van de belangrijkste gezondheidsproblemen. Reden: veel leefstijladviezen en programma’s sloegen nauwelijks aan bij bewoners. Vooral niet bij mensen met een lage opleiding en mensen met een niet-westerse achtergrond.

Tijdens de gesprekken tussen hulpverleners en bewoners bleek stress, voeding en bewegen als belangrijkste gezondheidsprobleem uit de bus te komen. Stress, met name ten gevolge van financiële problematiek, torende er ook nog eens huizenhoog bovenuit.

 

Financiële problemen

Deze wijkscan stond niet op zich. Van de 34.000 Hagenaars die in 2017 bij welzijnskoepel Xtra kwamen voor ondersteuning, had 64% financiële problemen. De Sociaal Raadslieden spreken over 60.000 Hagenaars met dreigende financiële problemen. Hoe langer mensen hiermee blijven rondlopen, des te erger worden hun klachten.

 

De dokter signaleert

Veel bewoners relateren hun stressklachten niet aan hun financiële problemen. Daarom komen ze hiermee herhaaldelijk bij de dokter of de fysiotherapeut. Maar die kunnen er niet veel mee. Zij kunnen wel leren signaleren dat er bij bewoners achterliggende problematiek speelt. En hen vervolgens doorverwijzen naar het sociaal domein. Daar kan een hulpverlener dan samen met deze bewoners hun problemen in kaart brengen en een vervolgtraject inzetten.

 

Jaarverslag

Omdat De Rubenshoek een integrale aanpak wil vormgeven voor de grootste gezondheidsproblemen in de wijk, nam ze dit als  uitgangspunt voor het jaarverslag 2017. Inclusief interviews met betrokken zorg- en hulpverleners en bewoners.

Lees meer over de ins en outs van deze samenwerking op www.rubenshoek.nl (onderaan homepagina).

 

Opdrachtgever: Gezondheidscentrum De Rubenshoek, Den Haag

Opdracht: interviews, teksten, eindredactie en productie jaarverslag 2016 en 2017

Grafisch ontwerp jaarverslag 2017: Elsbeth Horneman.