Home > JAARVERSLAG > Financiële druk op mensen is enorm
jaarverslag De Rubenshoek 2017jaarverslag 2017 De Rubenshoek
JAARVERSLAG

Financiële druk op mensen is enorm

Stress, met name ten gevolge van financiële problematiek, is het grootste gezondheidsprobleem in de Haagsche Schilderswijk. Door deze stress komen bewoners vrijwel niet toe aan gezonde voeding

en voldoende lichaamsbeweging en dus aan een gezondere levensstijl.

Gevolg: hun gezondheidsklachten verergeren. Terwijl de huisarts en de fysiotherapeut doorgaans alleen de symptomen behandelen.

Om de gezondheidsproblemen beter de baas te kunnen, gaat gezondheidscentrum De Rubenshoek de samenwerking met andere zorgverleners in de wijk en hulpverleners in het sociaal domein sterker vormgeven.

Lees meer over de ins en outs van deze samenwerking in het jaarverslag 2017. Hierin wordt niet teruggeblikt maar vooruitgekeken: www.rubenshoek.nl (onderaan homepagina).

 

Voor het jaarverslag 2017 en 2016 deed ik het hele traject: interviews, teksten, eindredactie en afstemming met De Rubenshoek en de grafisch ontwerper.

Grafisch ontwerp: Elsbeth Horneman.

 

 

In de Haagsche Schilderswijk hebben veel gezondheidsproblemen te maken met stress, armoede en een ongezonde levensstijl. In het jaarslag 2016 van De Rubenshoek lees je hoe dit gezondheidscentrum deze problemen te lijf gaat.

Goed luisteren en kijken naar patiënten. Wat hebben zij nodig en waar liggen hun behoeften? Omdat in veel gevallen de oplossing en verbetering voor klachten en aandoeningen niet alleen binnen het medisch circuit ligt, werken huisartsen hier nauw samen met vele andere hulp- en dienstverleners in het sociaal domein.

En dit werkt. Want hierdoor worden mensen bewuster van gezondheidsrisico’s, de oorzaak van hun klachten en een gezondere levensstijl en leren zij met behulp van professionals hier iets aan doen. Huisartsen en hun patiënten zijn enthousiast over deze werkwijze. Klachten nemen af en huisartsen zien hun patiënten minder op het spreekuur.

Huisartsen en hulpverleners binnen Gezondheidscentrum de Rubenshoek voelen zich uitgedaagd hun zorg af te stemmen op de leefwijze van hun patiënten en creatief te zoeken naar oplossingen. Hierin hebben ze een enorme expertise opgebouwd. Het jaarverslag 2016 gaat over hun werk, hun patiënten en cliënten.

 

Voor dit jaarverslag deed ik het hele traject: interviews, teksten, eindredactie en afstemming met de grafisch ontwerper.