Grid big image full text as caption PM

Zorgboerderij ideaal voor schooluitvallers

Het aantal zorgboerderijen groeit snel. En met reden. Het gedrag van jongeren die ernaartoe gaan, verbetert bijvoorbeeld aanzienlijk. ‘Boeren...

Informatiefilms voor vluchtelingen

Voor vluchtelingen is het vaak volkomen onduidelijk hoe de Nederlandse samenleving werkt. Daarom gaf Nidos, voogdijinstelling voor alleenstaande minderjarige...

Financiële druk op mensen is enorm

Stress, met name ten gevolge van financiële problematiek, is het grootste gezondheidsprobleem in de Haagsche Schilderswijk. Door deze stress...

Hogeschool Leiden, Expertisecentrum Jeugd

Het werk van professionals in jeugdzorg, jeugdhulpverlening en onderwijs is drastisch aan het veranderen. Niet langer de specialismen en...

Meesters in hun vak, wijkverpleging nieuwe stijl

Met de terugkeer van de wijkverpleegkundigen in de wijk verandert het werk van deze beroepsgroep enorm. Voor Zusters & Co...

Ondernemersklankbord, 30 jaar praktijk

Het ging om de groei van de werkgelegenheid. Het idee dat de grondlegger van Stichting Ondernemersklankbord voor ogen stond,...

Vangnet, over welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Magazine met achtergronden, nieuwste ontwikkelingen en actuele gegevens over de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Alleen lukt het niet, samen wel

Mensen met zware problemen – schulden, maatschappelijk isolement – krijgen vaak moeilijk hun leven weer op de rit. Maar...

Alcohol op het werk?

Afhankelijk van de bedrijfstak heeft elk bedrijf gemiddeld 21 procent overmatige drinkers. Een deel van hen is probleemdrinker en...

Minder patiënten op spreekuur dankzij welzijnswerk

Talloze patiënten met klachten gerelateerd aan armoede, stress en een ongezonde levensstijl zien huisartsen in Gezondheidscentrum de Rubenshoek in...