Home > JUBILEUMBOEK > Gratis advies voor ondernemers
Ondernemersklankbord
JUBILEUMBOEK

Gratis advies voor ondernemers

Het ging om de groei van de werkgelegenheid. Dus zette het grootbedrijf zich belangeloos in voor het midden- en kleinbedrijf. Stichting Ondernemersklankbord was de motor.

 

Het idee dat de grondlegger Prof.ing Jan Klevering voor ogen stond, was eigenlijk heel simpel. Laat managers, technici en specialisten uit het grootbedrijf hun kennis belangeloos ter beschikking stellen van het midden- en kleinbedrijf. Zij kunnen ondernemers immers helpen met technisch innoveren en het verbeteren van bedrijfsprocessen. Hierdoor krijgen deze bedrijven meer bestaanszekerheid. En door hun mogelijke groei behouden ze niet alleen arbeidsplaatsen maar creëren ze ook meer en meer nieuwe werkgelegenheid. Dit idee werd samengevat onder de noemer: groot helpt klein.

 

Econoom David Birch

Het idee kwam niet uit de lucht vallen. Klevering was onder de indruk van de praktische wijze waarop het werkgelegenheidsprobleem in de Verenigde Staten werd aangepakt.

Deze aanpak was gebaseerd op het analytische werk van Amerikaanse econoom David Birch. Birch had ontdekt dat het grootste deel van nieuwe arbeidsplaatsen voortkwam uit het ontstaan en de groei van kleine bedrijven. Hoe meer van deze bedrijven, des te beter. Het merendeel van hen ging weliswaar na een paar jaar weer ten onder, maar de groei van de overblijvers was vaak zo spectaculair dat zij zorgden voor veel werkgelegenheid.

 

Kleine ongelukken zijn vermijdbaar

Volgens Birch kun je het aantal kleine bedrijven vermeerderen door hun start te bevorderen, maar vooral ook door hun overlevingskans te vergroten. De ongelukken die kleine bedrijven overkomen, zijn namelijk vaak vermijdbaar omdat veel kleine ondernemers onbekend zijn met de wezenlijke aspecten van het ondernemen.

Een ervaren ondernemer, zo beweerde Birch, zou problemen met weinig tijd en moeite kunnen herkennen, voorkomen en oplossen. Hij pleitte dan ook voor een netwerk van ervaren managers waar kleine ondernemers terecht zouden kunnen met hun problemen.

 

Gratis advies

Het was Kleverings ideaal om deze aanpak ook toe te passen in Nederland. Omdat hij snel wilde starten koos hij voor een volledig particulier initiatief. Dit initiatief mocht niet concurreren met beroepsadviseurs. Dus alleen ondernemers die deze adviseurs niet konden betalen, kwamen in aanmerking voor gratis assistentie van Kleinnood, zoals Ondernemersklankbord toen heette.

 

Dertig jaar hulp aan ondernemers

Dertig jaar later is dit idee van Klevering uitgegroeid tot een onafhankelijke non-profitorganisatie. Hierbinnen zetten driehonderd adviseurs zich ieder jaar belangeloos in voor drieduizend ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, de agrarische sector en voor de maatschappelijke organisaties.

 

Jubileumboek

Stichting Ondernemersklankbord wilde dit vieren met een jubileumboek. Hierin staat een beknopte geschiedenis over het ontstaan en de ontwikkeling van deze organisatie. Het zoomt in op haar adviseurs, haar (oud)ondernemers, haar externe contacten en haar maatschappelijke belang.

 

 

30 jaar Ondernemersklankbord (binnenwerk)Folders Ondernemersklankbord

 

Opdrachtgever: Ondernemersklankbord

Opdracht: Schrijven jubileumboek op basis van archiefwerk en interviews en maken foto’s.

Tevens schrijven teksten voor folders en artikelen voor hun magazine.

Vormgeving Elsbeth Horneman.