Home > INTERVIEW > Wetenschappers in den vreemde
wetenschappers
INTERVIEWSERIE

Wetenschappers in den vreemde

Veel wetenschappers werken enige tijd in den vreemde. Wat valt ze daar op?

 

‘Gezellig naar de markt gaan is er niet meer bij’

Na zes jaar Erasmus MC werkt de in Iran geboren Sanaz Sedaghat sinds kort met een Rubicon-beurs als epidemiologisch onderzoeker bij Northwestern Feinberg School of Medicine in Chicago.

 

Wat is uw onderzoeksgebied?

‘Ik onderzoek hoe veranderingen in de nierfunctie op langere termijn van invloed zijn op de structuur en functie van het brein. Hiervoor pas ik de statistische levensloopbenadering toe. Uit mijn onderzoek bij het Erasmus Mc blijkt dat schade aan de nierfunctie kan leiden tot verstoring van de bloeddoorstroming in organen zoals het brein. Waarschijnlijk ontwikkelen nierpatiënten dus sneller en vaker hersenafwijkingen dan mensen met goed werkende nieren.’

 

Hoe bent u op Northwestern Feinberg School of Medicine terechtgekomen?

‘Voor mijn onderzoek aan het Erasmus MC gebruikte ik gegevens van mensen die meedoen aan de Rotterdam Studie, een langlopend bevolkingsonderzoek onder 15.000 inwoners van veertig jaar en ouder uit de wijk Ommoord. Hierin worden gezondheidsproblemen onder de loep genomen die veel voorkomen bij oudere mensen. In Chicago wil ik onderzoeken of de resultaten van mijn onderzoek in Rotterdam ook opgaan voor andere populaties, zoals mensen met een andere etniciteit en jongeren. Momenteel onderzoek ik dit in een cohortstudie bestaande uit mensen vanaf 20 jaar. Als hieruit blijkt dat de relatie tussen de nieren en de hersenen ook aanwezig is bij jongeren, ben ik benieuwd op welke leeftijd dit verband dan ontstaat.’

 

Hoe verschilt de wetenschapsbeoefening tussen Nederland en de Verenigde Staten?

‘Ik zit hier pas twee maanden, dus vergelijken is best moeilijk. Hier moet je veel stappen doorlopen voordat je een onderzoek kunt beginnen. Als je een idee hebt moet je eerst een onderzoeksvoorstel schrijven en daar twee gesprekken op hoog niveau over voeren om te kijken of je het onderzoek kan doen. Later moet je daar weer over rapporteren aan hen. Voordeel hiervan is dat je vaak bruikbare feedback krijgt en dat verkleint de kans op fouten. Maar het is best stressvol en kost veel tijd.’

 

Hoe bevalt het leven in Verenigde Staten?

‘Ik woon in de binnenstad van Chicago in een levendige buurt. Maar jammer genoeg is fietsen, naar mijn werk er niet bij en er is hier geen cultuur van op zaterdag gezellig naar de markt gaan. De academische sfeer is hier formeler Ze gebruiken ook vaker titels.’

 

Wat steekt u op van mensen in Chicago?

‘Hier ontmoet ik mensen met hele diverse achtergronden waardoor ik erg betrokken ben bij wat er in de wereld gebeurt. Toen de orkaan hier recentelijk langs trok, merkte ik pas echt de impact daarvan doordat ik samenwerk met Porto Ricanen die geen contact konden krijgen met hun familie. In Rotterdam werkten op mijn afdeling ook mensen met verschillende nationaliteiten, maar daar was de cultuur toch meer op Nederland gericht.’

 

Dit artikel is onderdeel van een serie en verscheen in december 2017 in de Mediator, online magazine van ZonMW.