Home > JAARBOEK > Betrek ouders meer bij ontwikkeling kinderen
Expertisecentrum Jeugd
JAARBOEK

Betrek ouders meer bij ontwikkeling kinderen

Binnen jeugdzorg en onderwijs moet meer aandacht komen voor de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit vraagt om nieuwe kennis, vaardigheden en kwaliteiten. Het werk van professionals verandert drastisch. 

 

Dit gegeven nam het Expertisecentrum Jeugd van de Hogeschool Leiden als uitgangspunt voor haar jaarverslag 2015: Samen voor jeugd.

 

Negen lectoraten doen onderzoek

Hoe kunnen leraren en hulpverleners samen met ouders en verzorgers een kind het best begeleiden naar volwassenheid? En wat hebben kinderen en jongeren nodig voor hun ontwikkeling?

Negen lectoraten in het Expertisecentrum Jeugd doen hiernaar gezamenlijk onderzoek en bundelen hun kennis. Hun uitgangspunt is dat kinderen en jongeren zoveel mogelijk in hun eigen leefwereld opgroeien. Bij hun ouders of verzorgers. En als dit echt niet kan, in een residentiële of institutionele instelling waar zorg en opvoeden gericht is op de leefwereld van deze kinderen en jongeren.

 

Professionals gaan samenwerken met ouders 

Het Expertisecentrum Jeugd werkt samen met veel verschillende beroepspraktijken en –beroepskrachten. Met name binnen welzijn, zorg, onderwijs, hulpverlening en politie/justitie. Door deze sectoren te verbinden, verwerft het nieuwe kennis en inzichten. Hiermee verrijkt het weer bestaande beroepspraktijken, professionals en hoger beroepsopleidingen.

Het werk van de leraar, de sociaal werker en hbo psycholoog verandert dus sterk. Zij zullen meer met elkaar en de ouders en verzorgers gaan samenwerken en kennis gaan delen. Dit vraagt andere vaardigheden en inzichten en levert tegelijkertijd meer inzicht en kennis op. Het Expertisecentrum Jeugd past daarom curricula van bestaande opleidingen aan en zet nieuwe opleidingen voor professionals op.

 

Het werkveld verandert

In het jaarboek Samen voor Jeugd staan interviews met de negen lectoren. Een verslag van hun nog prille samenwerking en de winst die dit oplevert. Er is aandacht voor de brede propedeuse jeugd, afgestemd op de professional in een veranderend werkveld. Het betreft een integraal studieprogramma van de Pabo en Sociaal Werk met een focus op zowel pedagogische als didactische vaardigheden.

Samengewerkt wordt er ook door onderzoekers en professionals in het werkveld. En door de directeuren van de clusters Educatie en Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie. Gezamenlijk leiden zij het Expertisecentrum Jeugd. Zij schetsen een beeld van het toekomstige werkveld en hoe het Expertisecentrum Jeugd hierop inspeelt.

Het jaarboek begint met het verhaal van Glenn. Hij woont in een instelling voor jeugdzorg en onderwijs. Het Expertisecentrum Jeugd richt zich tenslotte via onderzoek, het bundelen van kennis en het opleiden van professionals volledig op de bevordering van groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren zoals hij.

 

Voor wie zich wil vernieuwen

Samen voor Jeugd richt zich op een ieder die nieuwsgierig is naar en zich wil laten inspireren door het werk en de ambities van het Expertisecentrum Jeugd en zijn lectoraten. Voor mensen die betrokken zijn bij de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren en zich op dit vlak willen blijven vernieuwen.

 

Opdrachtgever: Hogeschool Leiden – Expertisecentrum Jeugd.

Opdracht: Interviews, teksten, eindredactie en productie Jaarboek 2015

Grafisch ontwerp: Elsbeth Horneman.