Van Lier

Ex-gedetineerden blijven financieel vastlopen: ‘Geef ze meer perspectief.’

Vrijwel iedereen die uit detentie komt heeft financiële problemen. Tegelijkertijd zijn schulden een voorspeller voor toekomstig crimineel gedrag. Hoe doorbreek je deze vicieuze cirkel? 

Hulpverlening aan mensen die suïcidaal zijn

‘Persoonlijkheidsstoornis verwarren met puberaal gedrag schaadt de jongere’

Veel behandelaren zien persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren aan voor puberale stemmingswisselingen. Eén grote misvatting, waarschuwt hoogleraar Joost Hutsebaut.

Drang in jeugdzorg is juridisch schemergebied waar iedereen kwetsbaar is

Met het drangkader binnen het jeugdhulpverleningsstelsel kunnen hulpverleners ouders en kinderen onder druk zetten om mee te werken aan hulp die zij belangrijk vinden voor het kind. Maar hiervoor is geen wettelijk kader.

‘Gezinshereniging heeft enorme impact op de gezondheid en integratie van statushouders’

Gezinsleden naar Nederland laten komen betekent voor statushouders vaak een langdurig, slopend en onzeker proces.

‘Elke dag als de agressie in mijn hoofd te groot wordt.’

In de Haagse wijken Moerwijk en Morgenstond is steeds meer ondermijnende criminaliteit. Reclasseringsmedewerker Willy Topçu werkt met man en macht om zijn cliënten daar uit te houden. 

Ruim eenderde mbo-verpleegkundigen krijgt ongewenst seksuele aandacht

Hoewel zorg- en hulpverleners vaak te maken krijgen met ongewenste seksuele aandacht op de werkvloer, besteden organisaties daar te weinig aandacht aan. 

Arbeidsmigranten werken zich kapot, maar kunnen de weg naar hulpverlening niet vinden

Slechte leef- en werkomstandigheden hebben een enorme invloed op de gezondheid van arbeidsmigranten terwijl zij vaak niet weten waar zij zorg en hulp kunnen krijgen.

Als jouw cliënt een suïcidepoging doet: de impact op hulpverleners is immens

Verdriet, wanhoop en schuldgevoel komen opzetten bij hulpverleners als hun cliënt een suïcidepoging doet. De vraag “Hoe had ik dit kunnen voorkomen?” blijft spoken. 

Gedragsstoornis bij meisjes vaak in ernstigere vorm: dit moet je weten

We zien steeds meer meisjes met een gedragsstoornis. En in een ernstiger vorm dan bij jongens. Vaak zit er een trauma achter dat ook op neurobiologisch niveau z’n sporen nalaat. Dit concludeert Helena Oldenhof in haar proefschrift.

Posts Navigation

De toekomst van de huisartsenzorg

In de Haagse Schilderswijk is De Rubenshoek steeds op zoek hoe ze de juiste zorg kan bieden op de juiste plek. Lees in het nieuwe jaarverslag 2020 hoe dit gezondheidscentrum in samenwerking met ziekenhuizen, welzijn en de gemeente medisch specialistische zorg naar de wijk haalt. De zorg voor kwetsbare... (Lees verder)

Nidos, alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Wie van ver komt verdient aandacht

Hoe en wat zijn de omgangsvormen in Nederland? Hoe vraag je asiel aan? Wat doet een voogd voor je? Waarom kun je beter niet gaan vechten als je boos wordt? Voor vluchtelingen is het vaak een raadsel hoe de Nederlandse samenleving werkt.

statushouders

Statushouders duurzaam aan het werk

Nederland wordt steeds diverser. En dat is goed nieuws. Want statushouders brengen nieuwe talenten en kwaliteiten met zich mee. Bovendien kunnen ze in bepaalde sectoren bijdragen aan het opheffen van personeelstekorten.

Expertisecentrum Jeugd

Betrek ouders meer bij ontwikkeling kinderen

Binnen jeugdzorg en onderwijs moet meer aandacht komen voor de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit vraagt om nieuwe kennis, vaardigheden en kwaliteiten. Het werk van professionals verandert drastisch. 

Wijkverpleging nieuwe stijl: meesters in hun vak

Met de terugkeer van de wijkverpleegkundigen in de wijk verandert het werk van deze beroepsgroep enorm. Daarom wilde Zusters & Co haar cursisten blijvend ondersteunen met een goede handleiding voor in de dagelijkse praktijk. 

Ondernemersklankbord

Gratis advies voor ondernemers

Het ging om de groei van de werkgelegenheid. Dus zette het grootbedrijf zich belangeloos in voor het midden- en kleinbedrijf. Stichting Ondernemersklankbord was de motor.

vangnet

Vangnet voor professionals en bestuurders

Magazine over de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Met achtergronden, nieuwste ontwikkelingen en actuele gegevens 

alcohol op werk

Alcohol op het werk?

Afhankelijk van de bedrijfstak heeft elk bedrijf gemiddeld 21 procent overmatige drinkers. Een deel van hen is probleemdrinker en kan moeilijk van de drank afblijven. Ook niet tijdens het werk.

oud in nieuw

Oud in nieuw

Zorgaanbieder Amsta bereidde zich voor op meer persoonlijke en kleinschalige zorg. Dit had ingrijpende consequenties. Amsta moest zijn huizen renoveren en nieuwbouw neerzetten. Bewoners tijdelijk verhuizen en medewerkers voorbereiden op andere functies.

Posts Navigation