Van Lier

zorgboerderijen

Zorgboerderij ideaal voor schooluitvallers

Het aantal zorgboerderijen groeit snel. En met reden. Het gedrag van jongeren die ernaartoe gaan, verbetert bijvoorbeeld aanzienlijk. ‘Boeren zijn gastvrij, delen hun boerderij, keuken en tafel met hun cliënten en werken zelf mee.’

rubenshoek bij artikel

Minder patiënten op spreekuur dankzij welzijnswerk

Talloze patiënten met klachten gerelateerd aan armoede, stress en een ongezonde levensstijl zien huisartsen in Gezondheidscentrum de Rubenshoek in de Haagsche Schilderswijk.

wetenschappers in den vreemde

Wetenschappers in den vreemde

Veel wetenschappers werken enige tijd in den vreemde. Wat valt ze daar op?   ‘Gezellig naar de markt gaan is er niet meer bij’

Voetballende vluchtelingen

‘Mijn leven heeft jarenlang stilgestaan’

Per week komen er vijftig alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar Nederland. Onderzoek laat zien hoe moeilijk zij hun weg vinden.  

Werknemerscoöperatie

Werknemerscoöperaties rukken op

Werknemers in de zorg en welzijn kunnen best zonder werkgever. Ze regelen het werk onderling wel. Levert meer ruimte op en minder bureaucratie. 

Jan Dirk de Jong, lector Aanpak Jeugdcriminaliteit op Hogeschool Leiden

Rolmodellen zijn geen veredelde vrijwilligers

Zelfs de ‘zwaarste’ jongeren willen geholpen worden. Lector Jan Dirk de Jong: ‘In essentie gaat het om verbondenheid en perspectief bieden. Gezien worden, erbij horen en ertoe doen.’

betaalde aandacht

Betaalde aandacht

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Maar soms is de eenzaamheid groot. Zorgaanbieders en particuliere diensten bieden tegen betaling gezelschap en gesprek aan.

Vergelijkingssite zorg- en hulpaanbieders

Inwoners van Eindhoven mogen zelf bepalen welke zorg- of hulpaanbieder hen het beste kan helpen. Om hen van dienst te zijn, lanceert de gemeente www.eindhoven.steunwijzer.nl.

EKZ 1875, Kinderen in houten kribben

Op zoek naar goede kinderzorg; eerste A’damse kinderziekenhuis

Zes zieke patiënten stapten bij de opening op 6 mei 1865 het Kinderziekenhuis aan de Oudezijds Achterburgwal binnen. Speciaal voor kinderen uit arme milieus was dit ziekenhuis door particulieren gesticht.

Posts Navigation

Informatiefilms voor vluchtelingen

Voor vluchtelingen is het vaak volkomen onduidelijk hoe de Nederlandse samenleving werkt. Daarom gaf Nidos, voogdijinstelling voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, mij de opdracht informatiefilms te maken voor hun pupillen.

jaarverslag De Rubenshoek 2017

Financiële druk op mensen is enorm

Stress, met name ten gevolge van financiële problematiek, is het grootste gezondheidsprobleem in de Haagsche Schilderswijk. Door deze stress komen bewoners vrijwel niet toe aan gezonde voeding

Expertisecentrum Jeugd Hogeschool Leiden (jaarboek)

Hogeschool Leiden, Expertisecentrum Jeugd

Het werk van professionals in jeugdzorg, jeugdhulpverlening en onderwijs is drastisch aan het veranderen. Niet langer de specialismen en de sectoren staan centraal, maar aandacht voor de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Meesters in hun vak, wijkverpleging nieuwe stijl

Met de terugkeer van de wijkverpleegkundigen in de wijk verandert het werk van deze beroepsgroep enorm. Voor Zusters & Co schreef ik Meesters in hun vak, wijkverpleging nieuwe stijl, te gebruiken als handleiding in de dagelijkse praktijk van vernieuwing.

30 jaar Ondernemersklankbord (kaft)

Ondernemersklankbord, 30 jaar praktijk

Het ging om de groei van de werkgelegenheid. Het idee dat de grondlegger van Stichting Ondernemersklankbord voor ogen stond, was eigenlijk heel simpel.

Vangnet, MOgroep

Vangnet, over welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Magazine met achtergronden, nieuwste ontwikkelingen en actuele gegevens over de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Alleen lukt het niet, samen wel

Mensen met zware problemen – schulden, maatschappelijk isolement – krijgen vaak moeilijk hun leven weer op de rit. Maar samen met lotgenoten lukt dit wel. Verslag van het eerste experimentele ervaringsjaar met Broedplaatsen Sociale Veerkracht in Amsterdam Noord, West en Zuidoost.

Alcohol op het werk?

Afhankelijk van de bedrijfstak heeft elk bedrijf gemiddeld 21 procent overmatige drinkers. Een deel van hen is probleemdrinker en kan moeilijk van de drank afblijven. Ook niet tijdens het werk.

Amsta

Bouwkrant

Zorgcentrum Amsta bereidde zich voor op meer persoonlijke en kleinschalige zorg. Met ingrijpende consequenties: huizen moesten worden gerenoveerd en er kwam nieuwbouw. Bewoners moesten verhuizen en medewerkers kregen andere functies.

Posts Navigation